Live your best life

Phần 5 | Cuộc sống của bạn sẽ nhẹ nhàng và dễ thở hơn rất nhiều | Luận bàn về cuộc đời | Osho

Chúng ta bỏ lỡ quá nhiều thứ chỉ vì cái mong muốn kiểm soát quá nhiều của chính mình. Hãy giống như 1 dòng sông, trôi tự do đến những nơi nó có thể đến được. Đừng nắm chặt bàn tay, mà hãy mở rộng. Cuộc sống này quá bao la, đừng để lý trí hẹp hòi cản đường bạn.