Live your best life
live your best life

Kết nối với chính mình, tìm lại cái tôi đã mất, mạnh mẽ bước ra khỏi mối quan hệ yêu đương tồi tệ !!!

Cũng chẳng biết là từ khi nào, từ bao giờ, ai, người nào đó đã add tôi vô 1 loạt…