Live your best life
5 ngôn ngữ yêu thương

Phần 5 | Bài học giá trị từ cuốn sách “5 Ngôn ngữ tình yêu dành cho trẻ em”

Bài học giá trị từ cuốn sách “5 Ngôn ngữ tình yêu dành cho trẻ em”

Trẻ em cần sự quan tâm, chăm sóc của cha mẹ để có được một cuộc sống cân bằng. Chính vì thế, việc cha mẹ dành thời gian chăm lo cho gia đình là một trong những cách làm quan trọng để chúng ta trở thành một người cha/mẹ tốt.