Live your best life
5 ngôn ngữ yêu thương

Phần 4 | Bài học giá trị từ cuốn sách “5 Ngôn ngữ tình yêu dành cho trẻ em”

Bài học giá trị từ cuốn sách “5 Ngôn ngữ tình yêu dành cho trẻ em”

Tặng quà là một trong những cách thể hiện tình yêu thương mạnh mẽ nhất, không chỉ ngay tại thời điểm tặng quà, bởi có những món đồ trẻ được ba mẹ tặng sẽ thành những kỷ vật mà trẻ mang theo trong suốt hành trình cuộc sống của con. Hoặc trở thành biểu tượng của tình yêu thương, khi con khôn lớn và ngồi xem lại những món kỷ vật mà ba mẹ đã tặng.