Live your best life
Luận bàn về cuộc đời

Phần 2 | Dòng sông tình yêu sẽ chảy ngược lại về phía bạn| Luận bàn về tình yêu | Osho

Dòng sông tình yêu sẽ chảy ngược lại về phía bạn| Luận bàn về tình yêu | Osho

Bạn nhuộm người khác trong tình yêu thì tình yêu cũng sẽ nảy nở ngập tràn trong tâm hồn bạn.