Live your best life
5 ngôn ngữ yêu thương

Phần 1 | Bài học giá trị từ cuốn sách ” 5 Ngôn ngữ tình yêu dành cho trẻ em “

Bài học giá trị từ cuốn sách ” 5 Ngôn ngữ tình yêu dành cho trẻ em ”

Sự trưởng thành của con trẻ chủ yếu phụ thuộc vào mối quan hệ giữa trẻ và cha mẹ. Bạn hãy nhớ, chỉ những trẻ nào cảm nhận được tình yêu thương và sự quan tâm của cha mẹ mới có thể vững vàng trưởng thành. Có thể bạn rất yêu thương con, nhưng nếu bạn không sử dụng được loại ngôn ngữ có thể chuyển đến cho con tình yêu sâu sắc của bạn, thì trẻ vẫn cảm thấy mình thiếu vắng tình yêu của cha mẹ.